คำนิยามอิสระภาพทางการเงิน

ในการหาเงินเพื่อที่จะทำให้เป้าหมายของแต่ละคนเป็นจริงได้ อาจมีหลากหลายและแตกต่างกันไปตามแนวทางชีวิตของแต่ละคน แต่เป้าหมายหลักที่ทุกคนใฝ่ฝันจะก้าวไปให้ถึงก็คือการมีอิสรภาพทางการเงินได้เงินเดือนตอบแทนที่เพียงพอจะใช้ชีวิตได้อย่างสุขสบายตาม อยากซื้ออะไร อยากกินอะไร อยากเที่ยว หรือทำอะไรก็ได้ทั้งนั้น ด้วยยุคคนสมัยใหม่จึงให้ความสำคัญกับการเงินเป็นอย่างบ้าง บางคนมีการวางแผนการเงิน เริ่มศึกษาเรื่องของการเตรียมตัวเกษียณ การลงทุน การทำประกัน การวางแผนภาษี เป็นต้น เพื่อในอนาคตในวันข้างหน้าจะได้ไม่ลำบาก

แต่ละมีนิยามแบบไหนบ้าง ที่พูดถึง อิสรภาพทางการเงินแบบไหนที่สำคัญลองมาดูกัน

การจะทำอะไรก็ได้ โดยไม่ได้มำความเดือกร้อนให้ใคร

การทำงานหาเงินได้ด้วยตัวเอง ถือเป็นความสามารถหาเงินใช้เองได้โดยไม่ต้องเป็นภาระกับพ่อแม่ที่เลี้ยงดูเรามา ด้วยการแบ่งเงินให้พ่อแม่ใช้ได้อีกด้วย จนสามารเลี้ยงตัวเองและครอบครัวได้ โดยที่ไม่ต้งหาเงินที่บ้านใช้ ถือว่าเป็นการลดภาระที่บ้านอีกด้วย

การรู้จักเก็บ รู้จักการวางแผนล่วงหน้า พอเข้าสู่ยุคการทำงาน ขั้นต่อไปก็จะเริ่มมองหาความมั่นคงทางการเงินขึ้นอีกระดับ ขั้นต่อไปก็คือการออมเงินสำหรับการวางแผนชีวิตในอนาคตทั้งระยะสั้นและระยะ เพื่อเก็บเงินไว้ใช้จ่ายยามจำเป็น ข้อนี้ถือเป็นสิ่งสำคัญที่ควรคำนึงอยู่เสมอ

การเปลี่ยนงาน เพื่อให้มีรายได้เพิ่มมากขึ้น ข้อนี้แน่นอนว่า หากค่าใช้จ่ายเพิ่มมากขึ้น เรามักจะมองหาตัวเลือกหใม่ ซึ่งแน่นอนว่าคือการย้ายงาน เปลี่ยนที่ทำงาน เพราะเชื่อว่าการทำงานที่ใหม่จะสามารถเรียกงเนเดือนได้สูงกว่าที่เก่าอยุ่แล้ว

ดังนั้นต่อให้นิยามคำว่าอิสระภาพทางการเงิน ก็ไม่ได้มีข้อจำกัดเสมอไปของการใช้เงิน ล้วนทุกอย่างเกิดจากความคิด การวางแผนของแต่ละบุคคลกันไป ซึ่งที่กล่าวมาก็อาจจะเป็นข้อที่ทุกคนทำ และเป็นสิ่งที่ควรทำมากที่สุด